June 11, 2012

Danish F16 vs Lamborghini Aventador

Danish F16 vs Lamborghini Aventador.Danish Air force F16 races a Lamborghini Aventador. 


Danish taxes at work?


Tags: f16 vs lamborghini, f16 vs aventador, danish airforce, danish f16 racing lamborghini